JUDr. Pan Právník 123 s.r.o.

JUDr. Pan Právník 123 s.r.o.

Říčanova 13
160 00 Praha - Břevnov
IČ: 01234567

Informace o kanceláři JUDr. Pan Právník 123 s.r.o.

Advokátní kancelář JUDr. Pan Právník, Právní poradna 123 s.r.o. je českou advokátní kanceláří se sídlem v krásném a klidném prostředí v prestižní lokalitě Prahy 6 - Břevnově.

 

Advokát je svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným poskytování právních služeb, a to zpravidla za úplatu. Poskytováním právních služeb se pak rozumí zejména zastupování v řízení před soudysprávními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Advokáti zpravidla vytvářejí stavovské organizace, které vykonávají správu na úseku výkonu advokacie. Běžně také bývá zakotvena exkluzivita poskytování právních služeb advokáty (popřípadě spolu s dalšími stavovsky organizovanými právními profesionály, např. notáři) a je zakázáno, aby právní služby soustavně a za úplatu poskytovali právníci stojící mimo stavovské organizace. Podstatným rysem advokáta je jeho nezávislost (na státu, jakož i jiných subjektech) a vázanost příkazy klienta, nejsou-li v rozporu s právními či stavovskými předpisy.

 
Stojí za námi tým těch nejlepších právníků a administrativních pracovníků, kteří pro Vás odvedou skvělou práci. 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Internet Lawyer Andrew Jaffe
   
 
JUDr. Pan Právnik (*1960)
vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v červenci 1988 byl slavnostně promován magistrem práv. V dubnu 1990 složil státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a byl mu udělen titul JUDr.
 

Cena za služby JUDr. Pan Právník 123 s.r.o.

Cena za právní služby je účtována vždy transparentně na základě přehledného vyúčtování. Naše advokátní kancelář vždy dbá na to, aby cena za právní služby odrážela jednak časovou a materiální náročnost případu a jednak i finanční možnosti samotných klientů.

 Návrh na rozvod manželství  1.200,- Kč
 Právní porada osobně  600,- Kč
 Kontrola smlouvy od  1.200,- Kč
 Pravní porada e-mailem  600,- Kč
 Předžalobní upomínka  600,- Kč
 Smlouva o převodu nemovitosti   dle dohody 
 Sepis nájemní smlouvy  2.400,- Kč
 Uznání dluhu a dohoda o splácení dluhu              1.800,- Kč

 

Kde nás najdete?